Cách tăng point(điểm) cho dòng nhân vật này là :
*DL chiến có 2 loại : loại tăng Str và loại tăng Năng lượng
*Loại tăng Str: thuần chiến
tăng str và nhanh nhẹn là chủ yếu
+Ưu điểm: đánh mạnh phá giáp cao ks lại tốt
+Nhược điểm: mau hết Mana mỗi lần đi bc thì lại mệt vì mana, nếu hết thì đứng đưa cái xác cho bọn quái đá nhảy lầu ( Rất ức chế vì mình đã đi BC hết mana và bị 2 lần té )
vả lại rs về sau cang`cao thì tốc độ đánh cang`nhanh..thử hỏi mana chịu đâu cho nổi..thôi đành tăng mana cho 1000, có phải tốn 1000 point ko<-- và chú ý dòng này để ý so sánh DL chiến thuần năng lượng
*Loại tăng Năng lượng: thuần phép
tăng năng lượng và nhanh nhẹn là chủ yếu, tăng Str để mặc đồ
+Ưu điểm: có thể làm DL buff công như ef nhưng chẳng ai cho mà pt đâu..vì k buf PT, khả năng sát thương cao tỷ lên tấn công % càng lên thì càng lợi vì cái lợi là % về sau mà nên rất chuộng còn tăng Str thì 7 point chỉ tăng thêm 4-5 công đều đều về sau cũng như vậy , Hiên tại con mình đã 88x% sát thương phép thuật gấp nhìu lần về gốc phép thuật
+Nhược điểm: lần đầu vài rs thì đưng`nên tăng NL vì điểm ít phải tăng str măc đồ, tăng nhanh nhẹn rồi năng lượng rồi 300ML để học chiu buff..thì chẳng mạnh chút nào ,tốt nhất rs lần 1 2 cứ tăng Str đánh tạm mai sau điểm tích lũy nhìu thì tăng năng lượng như mình nói sẽ rất lợi về ăn %
VD: mình tăng 8k thì phải vào năng lương và có ML sẵn để học chiu tăng sát thương thì với kan2 chiêu HXL điếm số lên 7k và buf dmg nữa do có ML sẵn học sách thì kết wa? là 8k---max 10k và 1500+ giây=20phut' và còn hơn nữa. của chiu buff DL trong khi đó Elf-buff buff mỗi thứ có 300s thôi tương đương 5phut' --> chú ý tăng năng lượng càng cao thì tương đồng % sát lên cao và buf dmg lên cao cũng vậy thời gian buff tăng lên
*Còn loại tăng ML: thuần thú nuôi(pet)
thì ai cũng biết chỉ tăng vào ML là chính, tăng str để mặc đồ, nhanh nhẹn để có giáp<>cứ 7point DL thì dc 1 giáp trong khi đó 6point dk thì dc 2-3giáp cứ thế mà tính ...thiệt tình cũng bùn lắm
Ưu điểm: khoẻ là AFK đc dành cho nhưng ai nhát,lười cày thôi.Nhưng bị fu thuộc vào nó đánh..mà quạ đánh auto nên k thể gặp quái là đánh liền,đã thế đánh còn yếu---> lâu lên lv lắm thế thì làm sao rs nhanh để kịp bọn dw dk đc mấy you nghĩ đúng ko..Còn vào BC thì ui dời mang quạ chưa đầy 7fut'thì nó xuống HP thãm,..mà xuống HP thì chỉ? có cất qạ xuống vì có đánh được gì đâu..cho nên phải thử 2 con để đi BC,...đó là còn chưa nói vì nó tự động đánh nên không phải găp quái là nó chưởng liền ..đợi bay vài vòng rồi vào trận thế thì làm sao lên lv nhanh được (lỗ) cò bị DW Elf DK ks làm ăn được gì trong cái BC + CC nữa.
Nhược điểm: đã nói như trên
Dẫn chứng : tôi tăng 6000point vào ML với kan2 afk thấy đánh đại lâu và lại yếu chỉ có 6k trong khi tăng str=10k và 20k tăng năng lượng
đi pk thì phụ thuôc vào nó đánh chưa kịp đã bị DK suýt về làng còn ef thì bay gần tới đã bị cung,nỏ bắn rụng lông chim mất tiu rồi ( @@ ) sự thật là vậy
Kết luận: nên chơi DL chiến thuần phép(tăng năng lượng) ..vì rất lợi đã nói trên
Dark Lord (Chúa Tể)
Min dmg = str/7+ene/14
Max dmg = str/5+ene/10
Speed = agi/10
Defense = agi/7
PvM defense rate = agi/7
PvM attack rate = lvl*5+(agi*5)/2+str/6+cmd/10
PvP defense rate = lvl*2+agi*0.5
PvP attack rate = lvl*3+agi*4
HP = 50+(lvl-1)*1.5+vit*2
Mana = 40+(lvl-1)+(ene-15)*1.5
Mana regen = mana/27.5
SD = (str+agi+vit+ene+cmd)*1.2+defense/2+(lvl*lvl)/30
AG = ene*0.15+vit*0.1+agi*0.2+str*0.3+cmd*0.3
AG regen = 1.9+AG/33
Skill % = 200+ene/20
Critical dmg = cmd/25+str/30 (Sát thương... chơi thì biết... lâu lâu khùng lên)
Fireburst bonus min dmg = 100+str/25+ene/50 (dmg min skill hoả âm)
Fireburst bonus max dmg = 150+str/25+ene/50 (dmg max skill hoả âm)
Horse bonus dmg = 100+horseLvl*10+lvl*2.5+str/10+cmd/5 (Sát thương ngựa cộng thêm)
Raven speed = 20+(ravenLvl*4)/5+cmd/50 (Tốc độ quạ tinh)
Raven min dmg = 180+ravenLvl*15+cmd/8 (Sát thương tối thiểu quạ tinh)
Raven max dmg = 200+ravenLvl*15+cmd/4 (Sát thương tối đa quạ tinh)
Guild size = lvl/10+cmd/10 (Số thành viên Guild)
P/S: Bạn nào không hiểu cứ hỏi

Xem thêm các bài viết khác tại Box này: