* Cách ép quạ tinh :

- Đến Lorencia (tọa độ 122-110), tìm gặp một thằng áo xanh mặt như khỉ đang hồn nhiên nô đùa với 1 con chim, nói chuyện với nó (đừng nói chuyện với con chim kẻo người ta tưởng điên hê hê), chọn chức năng Tái tạo linh hồn
- Bỏ vào cửa sổ : 1 Ngọc Chaos + 1 Ngọc Creation + 1 Linh hồn quạ tinh + 2 Ngọc Soul + 2 Ngọc Bless + 1 triệu zen.
- Tỉ lệ thành công là 60%. Nếu hôm nay bạn cảm thấy mình là người đầy may mắn thì nhấn nút " Tái tạo "
- Thành công: sẽ có một con quạ trống thiến. Thất bại: tiền mất tật mang


* Cách ép chiến mã:

- Đến Lorencia (tọa độ 122-110), tìm gặp một thằng áo xanh mặt như khỉ đang hồn nhiên nô đùa với 1 con chim, nói chuyện với nó, chọn chức năng
Tái tạo linh hồn
- Bỏ vào cửa sổ : 1 Ngọc Chaos + 1 Ngọc Creation + 1 Linh hồn chiến mã + 5 Ngọc Soul + 5 Ngọc Bless + 5 triệu zen.
- Tỉ lệ thành công là 60%. N
ếu hôm nay bạn cảm thấy mình là người đầy may mắn thì nhấn nút " Tái tạo "
- Thành công: sẽ có một con ngựa cực chiến để cưỡi . Thất bại: tiền mất tật mang


Chúc bạn may mắn lần sau

View more latest threads same category: