Tăng điểm:
- Damage (rate): 4 điểm sm=1 max dam ; 7 sm=1 dam min ???
- Tốc độ: 20 NN=1 speed
- Máu: 1 SK=2 máu ; lên 1 cấp = 1 máu
- Wizardry Dmg: 4 NL=1 dam max ; 9 NL=1 dam min
-------------------------
*Trang phục: Có 6 bộ Set thường +13 + L + Op 16
Số trong ngoặc là Đồ EXC (hoàn hảo) (ví dụ giảm 4%+ tránh 10%)
Yêu cầu:
- Red wing armor +13 (Chỉ số áo là cao nhất) + Luck + Op 16
SM: 308 (346)
NN: 127 (142)
- Black rose
SM: 278 (323)
NN: 117 (135)
- Aura
SM: 346 (393)
NN: 175 (199)
- Mistery
SM: 308 (346)
NN: 127 (142)
- Ancient
SM: 308 (346)
NN: 127 (142)
- Lilium
SM: 411 (462)
NN: 242 (272)
*Vũ khí: có 7 cây gậy +13 +Luck + Op 16
- Sun light staff +13 +L +Op 16 + 118%, (tăng 131% phép)
Số trong ngoặc là Đồ EXC (hoàn hảo) (ví dụ +10% Exl+ lv/20)
SM: 544 (612)
NN: 300 (338)
- Dark moon + 118% (132%)
SM: 476 (536)
NN: 238 (268)
- Real staff + 118% (132%)
SM: 415 (468)
NN: 181 (203)
- Ancient Staff + 118% (132%)
SM: 356 (401)
NN: 125 (140)
- Red wing staff + 117% (139%)
SM: 353 (398)
NN: 124 (139)
- Violent wind staff + 116% (131%)
SM: 349 (394)
NN: 123 (138)
- Mistery staff + 116% (131%)
SM: 344 (389)
NN: 121 (136)
-----------------------------
Một số kiểu tăng điểm cụ thể cho bé Summo (Ví dụ tui có 2263 điểm)
Chủ yếu là luyện cấp, còn đánh nhau thì hì hì
- Summoner: sức mạnh
SM: 1196
NN: 400
SK: 200 (máu 839)
NL: 396 (tăng đủ để học kill, cầm sách)
Bạn kiếm 1 cây Sun light staff +10% exl, +2% hoặc lv/20. Dây chuyền speed +7,
Với cách tăng này bạn có thể cầm được tất cả gậy, mặc được tất cả Set đồ.
- Summoner: năng lượng
SM: 349
NN: 300
SK: 100 (máu 639)
NL: 1440
Có thể giảm điểm NL để tăng vào SM, NN cầm gậy ngon hơn, mặc đồ xịn hơn.
- Summoner: NN, NL
SM: 344
NN: 800
SK: 75 (máu 589)
NL: 1080
Bạn kiếm 1 cây gậy +10% exl, +2% hoặc lv/20 hoặc speed +7. Đồ hoàn hảo +13 thì tốt + giảm 4% hoặc + tránh né 10% nha, có cả 2 thì càng tốt, Defen rate được khoảng 1200. Good. Dây chuyền speed +7 càng tốt, Nhẫn (ring) thì tùy có gì sài nấy. Hì hì.
- Summoner: NL
SM: 544
NN: 300
SK: 100 (máu 639)
NL: 1260
Cầm được Sun light staff +13 +L +Op 16.

Xem thêm các bài viết khác tại Box này: