Một vấn đề mà mọi người ai chơi mg chiến cũng lo lắng là không biết nâng nhiu NL để quạt không hao mana lại không tốn point quá nhiều xcho NL.
>>>Hoàn toàn sai thưa các bạn. Công thức tính dmg cho MG chiến sẽ là :
MAX DMG = SM/4+NL/8+Max dmg kiếm
MIN DMG= SM/6+NL/12+Min dmg kiếm
(khung sức mạnh sẽ thấy)
>>>Rõ ràng trong 2 công thức đều liên quan trực tiếp đến NL. vì thế lập luận cho rằng mg chiến tăng NL vô dụng và đã bị bãi bỏ.


>>>Còn vấn đề tăng sao cho max dmg thì tôi xin nói như sau: do mg không tăng % skill dmg mà vẫn giữ 200% nên việc rắc rối giữa % skill dmg và dmg để max là không có vì % skill dmg luôn là một hằng số Const không thay đổi .
........Dựa vào 2 công thức max min dmg ta thấy rõ ràng nâng cùng một số điễm vào SM và NL thì khi nâng SM sẽ tăng dmg gấp 2 lần khi tăng cùng số P đó vào NL . Vì thế không có công thức rõ ràng. Chỉ cần tăng hết vào SM thì đánh sẽ mạnh nhất thôi... Tuy nhiên cũng đừng ngần ngại tăng vào NL.
Cho thí dụ dễ thấy: khi bạn có 6000 điểm nâng cho SM và NL.
bạn nâng hết vào SM và giữ NL là 26 như của 1 mg bình thường thì max dmg sẽ là (không tính vũ khí ) : 6000/4+26/8~1500(cho tròn).
Nhưng vậy thì Mnana ít quá. bạn tăng NL 750 cho nhiều (750 thì gần khỏi cần mua mana nữa rồi >>khi đó mana hơn 1k5. quạt 1 lần có 15 mana ^^) >>>Khi đó dmg của bạn sẽ max như sau ( còn 5250 SM)(không tính VK) :5250/4+750/6 ~ 1406
>>>> hic. thấy chưa. cái thứ nhất hơn cái thứ 2 đến hơn 90 dmg. Mặc dù tăng NL thì đánh không mạnh bằng tăng hết cho SM thật tuy nhiên không hoàn toàn là không đánh mạnh thêm.

Xem thêm các bài viết khác tại Box này: