1. Nhiệm vụ : Chiếc nhẫn vinh quang
Bước 1 : Sau khi làm xong nhiệm vụ nhân vật cấp 2 các bạn nhận nhiệm vụ 220 tại 4 map khác nhau:
+ Tìm NPC Marlon tại tọa độ sau để tiến hành nhận nhiệm vụ

Atlans ( 17,24 )
Devias ( 200, 47 )
Noria ( 169, 87 )
Lorencia ( 137, 86 )

Sau khi nhận nhiệm vụ các bạn đánh quái tại Atlans hoặc Tarkan, chỉ ~ 5 phút là xong.

Cấp độ tối thiểu để các nhân vật làm nhiệm vụ Thân phận anh hùng là đạt đến 220 lvl và đã thực hiện nhiệm vụ class 2
Marlon sẽ giao cho Pháp Sư và Thánh Nữ 1 yêu cầu, riêng Hiệp Sĩ là 2 yêu cầu

Yêu cầu thứ nhất là tìm Nhẫn danh dự và phí tổn là 2 triệu zen. Có thể tìm thấy Nhẫn vinh quang ở Sa mạc chết (Tarkan)
Sau khi trao cho Marlon Nhẫn danh dự, nhân vật mới kết thúc nhiệm vụ

View more latest threads same category: