BQT MU Việt Long trân trọng thông báo, Nếu các bạn đã đọc tin tức tại trang chủ, chắc đã biết Lịch Open máy chủ Mu Việt Long. BQT trân trọng thông báo cập nhật Lịch trình sẽ diễn ra trước ngày Open chính thức


  • 0h ngày 19/10 kết thúc Test, BQT tổng hợp Kết quả Đua TOP AlphaTest, Server sẽ Offine để chuẩn bị cho thời gian ra mắt chính thức
  • 0h30 ngày 19/10 sẽ phát Giftcode tại trang chủ
  • 12h 19/10 bắt đầu cho Kết nối Game, Gamer hoạt động bình thường để làm quen
  • 13h 19/10 Bắt đầu mở tính năng Reset


- Chú ý: Toàn bộ Item, Reset sẽ được xóa bỏ vào lúc 0h ngày 19/10

View more latest threads same category: