Đây là những set thần thánh đc thiết kế từ Season 1 --> 6. Những ai chưa biết thì xem sơ qua nhé .

--- Phù thủy ---

SET Apolo
(nón, áo, quần, tay Vải Thô, gậy Xương, dây chuyền Băng, nhẫn Phép Thuật)


SET Necromancer
(nón, quần, chân Vải Thô)


SET Elvis
(áo, quần, chân Xương, dây chuyền Gió)


SET Aquarius
(nón, áo, tay, chân Xương)


SET Heras
(nón, áo, quần, tây, chân Nhân Sư, khiên Xương)


SET Virgo
(áo, quần, chân Nhân Sư)


SET Anubis
(nón, áo, tay Ma Thuật, nhẫn Lửa)


SET Isis
(nón, áo, quần, chân Ma Thuật)


SET Dionysus
(quần, tay, chân, khiên Ma Thuật)

--- Chiến binh ---

SET Knight
(nón, áo, quần, tay, chân Da, chùy Gai)


SET Obscure
(nón, quần, chân Da, khiên Tròn)


SET Hyperryon
(áo, quần, chân Đồng)


SET Otus
(nón, quần, tay Đồng)


SET Eplite
(nón, áo, quần Trâu Xanh, khiên Gia Huy)


SET Cronus
(nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh)


SET Karuta
(áo, quần, tay, chân Thiên Kim, dây chuyền Lửa)


SET Erebus
(nón, quần, Thiên Kim)


SET Kantata
(áo, tay, chân Thiết Phiến, nhẫn Độc)
[IMG]

SET Atlas
(nón, áo, quần Thiết Phiến)


SET Hion
(nón, tay, chân Rồng Đỏ, kiếm Điện)


SET Bicoccer
(nón, áo, quần Rồng Đỏ, nhẫn Đất)


SET Promethe
(áo, quần, chân Rồng Đỏ, dây chuyền Kỹ Năng)

--- Tiên nữ ---

SET Seto
(nón, quần, tay, chân Trinh Nữ, Trường Kiếm, nhẫn Đất)
[IMG]

SET Hemera
(nón, áo, quần, chân Trinh Nữ)


SET Kia
(nón, áo, quần, tay Lụa, nỏ Vàng)


SET Nyx
(quần, tay, chân Lụa)


SET Odin
(nón, áo, quần, tay, chân Thiên Thanh)


SET Clytia
(quần, chân Thiên Thanh)


SET Alko
(áo, quần, tay Ngọc Bích)


SET Norus
(nón, quần, chân Ngọc Bích)


SET Kiwen
(áo, tay, chân Kim Ngân, cung Bạc)


SET Aruan
(nón, áo, quần, chân Kim Ngân)


--- Thuật sĩ ---

SET Keurono
(nón, quần, tay Hỏa Thiên, nhẫn Phép Thuật)


SET Semedenui
(nón, áo, tay, chân Hỏa Thiên)


[COLOR=#333333][COLOR=#FF0000][B]SET Demeter


--- Đấu sĩ ---

SET Kion
(áo, quần, chân Phong Vũ, dây chuyền Nước)


SET Germini
(áo, quần, tay Phong Vũ, nhẫn Lửa)


--- Chúa tể ---

SET Taurus
(quần, tay, chân Huyền Thiết, dây chuyền Băng)


SET Leo
(nón, áo, quần Huyền Thiết, nhẫn Độc)


--- Thiết binh ---

SET Chamerenui
(áo, quần, tay, chân Địa long)


SET Vega
(nón, áo, quần, tay Địa long)


--- Bộ nhẫn dây chuyền ---

SET Alpha
(dây chuyền Kỹ Năng, nhẫn Băng, nhẫn Gió)

SET Omega
(dây chuyền Sét, nhẫn Băng, nhẫn Gió)

--- Đặc biệt ---
---- SET thần hoàng kim ----SET Hade
(nón, áo, quần, tay, chân Nhân Sư hoàng kim)

SET Taroseu
(nón, áo, quần, tay, chân Ma Thuật hoàng kim)

SET Moros
(nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh hoàng kim)

SET Hagatonnui
(nón, áo, quần, tay, chân Rồng Đỏ hoàng kim)

SET Four
(nón, áo, quần, tay, chân Lụa hoàng kim)

SET Kass
(nón, áo, quần, tay, chân Kim Ngân hoàng kim)

SET Office
(nón, áo, quần, tay, chân Thuật Sĩ hoàng kim)

SET Nemesis
(nón, áo, quần, tay, chân Hỏa Thiên hoàng kim)

SET Army
(áo, quần, tay, chân Phong Vũ hoàng kim)

SET Metereuui
(nón, áo, quần, tay, chân Huyền Thiết hoàng kim)

SET Tree
(nón, áo, quần, chân Storm Hard hoàng kim)

--- Siêu đặc biệt ---
---- SET thần hoàng kim hoàn hảo ----SET Zeus
(nón, áo, quần, tay, chân Ma Thuật hoàng kim hoàn hảo)

SET Helios
(nón, áo, quần, tay, chân Rồng Đỏ hoàng kim hoàn hảo)

SET Artemis
(nón, áo, quần, tay, chân Kim Ngân hoàng kim hoàn hảo)

SET Phoebe
(nón, áo, quần, tay, chân Hỏa Thiên hoàng kim hoàn hảo)

SET Hercules
(nón, áo, quần, chân Storm Hard hoàng kim hoàn hảo)

SET Mars
(áo, quần, tay, chân Phong Vũ hoàng kim hoàn hảo)

SET Uranus
(nón, áo, quần, tay, chân Huyền Thiết hoàng kim hoàn hảo)

Xem thêm các bài viết khác tại Box này: