Để tạo được Guild các bạn cần đạt level là 400


Sau đó tới vùng đất Devias ( tọa độ 215, 44 ) bấm vào đó là tạo được. Bạn cũng có thể tạo 1 Logo ( biểu tượng ) cho hội


Vậy là Ok rồi, bạn có thể lôi kéo thành viên gia nhập hội của mình, và hoạt động làm quen, party hay Công thành chiến .... ^^


Ngoài ra bạn có thể đổi tên Guild ở trên WEB của Mu mình nữa.

Xem thêm các bài viết khác tại Box này: