Hiện tại ở hầu hết Game Online luôn xảy ra tình trạng lừa đảo giữa các Gamer mà BQT hầu như không can thiệp được hoặc chỉ can thiệp được 1 phần rất nhỏ. Mu Việt cũng vậy, tuy không can thiệp được hết các vụ lừa đảo trong Game thường do gamer tin tưởng nhau mà xảy ra sự cố. Nên BQT quyết định lập ra hệ thống Giao Dịch Trung Gian Mua - Bán qua GM để đảm bảo 1 phần nào an toàn cho Gamer , hình thức như sau :

==> Đội ngũ Trung gian MU BANK ( chú ý thật kỹ, duy nhất các liên hệ sau nhận trung gian của BQT )

1. Yahoo :
Xem tại Trang Chủ
2. Nhân vật trong Game: ( MUBANK ) < 6 ký tự viết hoa, hoạt động tại Lorenmarket SV 1, nếu cần thiết >


==> Mức phí trung gian chung là : 10% phí giao dịch
Ví dụ: Giá trị là 400k thì phí giao dịch là : 40k

==> Ngoài ra sẽ có thêm phí sau nếu.

1. Người bán: nhận Tiền Mặt qua ATM
-
NGƯỜI MUA
+ chuyển cho BQT qua ATM : phí trung gian + 15k phí chuyển khoản BANK . Ví dụ bạn mua với giá trị là 500k thì bạn cần chuyển khoản 565k VND qua ATM
+ chuyển cho BQT qua Thẻ ĐT, Thẻ GATE : phí trung gian 10% + phí chiết khấu thẻ ( Thẻ GATE: 15%. Thẻ VINAPHONE 20% )
Ví dụ: Bạn mua với giá trị là 500k ATM. Nếu người mua gửi BQT thẻ GATE tổng phí là 25%, thẻ VINAPHONE tổng phí là 35%. ( Với thẻ GATE cần đưa: 625K, với thẻ VINAPHONE cần đưa: 675K )


2. Người bán: nhận thẻ ĐT, Thẻ GAME khác ... hoặc VND trong GAME ....

- NGƯỜI MUA
+ chuyển cho BQT qua ATM : chỉ mất phí trung gian. Ví dụ bạn mua với giá trị là 500k thì bạn cần chuyển khoản 550k VND qua ATM
+ chuyển cho BQT qua Thẻ ĐT, Thẻ GATE : phí trung gian 10% + phí chiết khấu thẻ ( Thẻ GATE: 10%. Thẻ VINAPHONE 15% )
Ví dụ: Bạn mua với giá trị là 500k Thẻ. Nếu người mua gửi BQT thẻ GATE tổng phí là 20%, thẻ VINAPHONE tổng phí là 25%. ( Với thẻ GATE cần đưa: 600K, với thẻ VINAPHONE cần đưa: 625K )


==> Quy trình trung gian Giao dịch ( cần đọc kỹ trước khi PM BQT để cuộc giao dịch diễn ra nhanh nhất )

I. Mua bán Tài khoản

1. Người mua và bán liên hệ với BQT để trao đổi thông tin trong Acc, giá bán, nhận VND hoặc thẻ ....
2. Tạm khóa tài khoản người bán ( Nếu người mua có thể giao dịch ngay )
3. Người mua chuyển ATM hoặc thẻ cho BQT
4. Đổi thông tin Email, SDT Quản lý cho người mua
5. BQT chuyển VND hoặc thẻ cho người bán.


II. Mua bán Item, Ngọc ...

1. Người mua và bán liên hệ với BQT để trao đổi thông tin : Bán đồ gì, thông tin món đồ. giá bán, nhận VND hoặc thẻ ...
2. Người mua chuyển VND hoặc thẻ cho BQT kiểm tra
3. Người bán giao dịch với nhân vật có tên ( MUBANK ) để trung gian món đồ cần bán
4. BQT chuyển đồ cho người mua
5. BQT tiến hành chuyển VND hoặc thẻ cho người bán

III. Yêu cầu:

+ Người bán phải nắm giữ Email, SDT Quản lý để BQT xác nhận chủ sở hữu acc khi cần thiết
+ Người bán phải sử dụng ACC chính để Giao dịch, không chuyển đồ qua acc phụ

View more latest threads same category: