Sự kiện Thiên Giới là 1 sự kiện tương tự như sự kiện Quảng Trường Quỷ và được diễn ra tại Icarus2.

Số người tham gia tối đa: 10 thành viên

Điều Kiện:

Cần 1 vé (hình ngôi sao) có được khi đánh quái vật rơi ra
Nhân Vật Phải Mang Cánh trên người
Không phải là sát nhân

Tổng số thời gian của mỗi lần sự kiện mở cửa là : 45 phút
Đến gặp NPC Hoa Tiên Ở Davis
Cấp độ của vé tương ứng LV nhân vật :

Tầng 1 yêu cầu cấp độ : 180 ~ 220
Tầng 2 yêu cầu cấp độ : 220 ~ 280
Tầng 3 yêu cầu cấp độ : 281 ~ 349
Tầng 4 yêu cầu cấp độ : 350 ~ 400

Thời Gian Sự kiện Sky Event Diễn ra : 1h 4h 7h 10h.......(3h diễn ra 1 lần)
Sự kiện diễn ra gồm: 3 Giai đoạn

Thời gian của mỗi giai đoạn là: 15 phút

Mục tiêu tham gia sự kiện: Tìm và tiêu diệt tất cả các loại quái vật

View more latest threads same category: